ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Особистою інформацією є дані, які можна використовувати для встановлення особи людини або для зв’язку з ним.
Всі зібрані на Сайті дані про його відвідувачів та їхні засоби зв’язку є конфіденційними для третіх осіб, за винятками, встановленим законодавством.
Будь-який відгук, залишений на цьому сайті, вважається неконфіденційним.

Ми регулярно піклуємося про те, щоб звести до мінімуму можливість втрати, крадіжки, знищення, зміни, розкриття чи будь-якого іншого недобросовісного використання вашої персональної інформації.
Але гарантувати абсолютне усунення ризику неможливо. Тому рекомендуємо надійно зберігати паролі до облікових записів, а якщо стане відомо про порушення інформаційної безпеки – повідомляти нам в найкоротші терміни.

Забороняється використовувати, експортувати або перенаправляти будь-який вміст або будь-яку копію або модифікацію такого вмісту або будь-яку послугу, пропоновані на Сайті, в порушення будь-якого чинного законодавства або застосовних правил, включаючи в тому числі закони і правила України

Послуги, інформація про які розміщені на даному веб-сайті надає Товариство з обмеженою відповідальністю  “ІК’Ю ЛІГАЛ” (Код: 40541984).
Описані тут положення та умови відносяться до веб-сайту компанії ТОВ “ІК’Ю ЛІГАЛ”, що розташований за адресою bezpechno.com.ua.
Сайт є власністю компанії ТОВ “ІК’Ю ЛІГАЛ”.
Cлужба підтримки: support@bezpechno.com.ua

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Личной информацией являются данные, которые можно использовать для установления личности человека или для связи с ним.
Все собранные на Сайте данные о его посетителей и их средства связи являются конфиденциальными для третьих лиц, за исключениями, установленным законодательством.
Любой отзыв, оставленный на этом сайте, считается конфиденциальным.

Мы регулярно заботимся о том, чтобы свести к минимуму возможность потери, кражи,уничтожения, изменения, раскрытия или любого другого недобросовестного использования вашей персональной информации.
Но гарантировать абсолютное устранение риска — невозможно. Поэтому рекомендуем надёжно хранить пароли к учетным записям, а если станет известно о нарушениях информационной безопасности — сообщать нам в кратчайшие сроки.

Запрещается использовать, экспортировать или перенаправлять любое содержимое или любую копию или модификацию такого содержания или любую услугу, предлагаемые на Сайте, в нарушение любого действующего законодательства или применимых правил, включая в том числе законы и правила Украины.

Услуги, информация о которых размещены на данном сайте предоставляет Общество с ограниченной ответственностью “ИК’Ю ЛИГАЛ” (Код: 40541984).
Описанные здесь положение и условия относятся к сайту компании ООО “ИК’Ю ЛИГАЛ”, расположенном по адресу bezpechno.com.ua.
Сайт является собственностью компании ООО “ИК’Ю ЛИГАЛ”.
Используя Сайт вы принимаете изложенные здесь условия пользования.
Служба поддержки: support@bezpechno.com.ua